Додаток 2 аналіз фінплан за1кв.2019р.

Додаток 2

Аналіз виконання фінансового плану

КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка»

за 1 квартал 2019 року.

тис.грн.

Код рядка

Довідка:

факт відповідного періоду минулого року

Планові показники звітного періоду

8

Фактичні показники звітного періоду

Відхилення фактичних показників від планових

Доходи

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

47.8

49.0

61.6

+12.6

податок на додану вартість

002

інші непрямі податки

003

Інші вирахування з доходу (розшифрування)

004

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

005

47.8

49.0

61.6

+12.6

Інші операційні доходи (оренда)

006

125.9

159.0

164.0

+5.0

Доход від участі в капіталі (розшифрування)

007

Інші фінансові доходи (дотація)

008

Інші доходи (відшкодування комун.послуг)

009

99.9

90.0

22.9

-67.1

Усього доходів

010

273.6

298.0

248.5

-49.5

-Витрати

Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

Адміністративні витрати,

у тому числі:

012

витрати, пов’язані з використанням

службових автомобілів

012/1

витрати на консалтингові послуги

012/2

витрати на страхові послуги

012/3

витрати на аудиторські послуги

012/4

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/5

Витрати на збут (розшифрування)

013

Інші операційні витрати (розшифрування)

014

228.6

296.0

217.1

+78.9

Фінансові витрати (розшифрування)

015

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

Інші витрати (розшифрування)

017

Податок на прибуток від звичайної діяльності

018

Усього витрати

019

228.6

296.0

217.1

+78.9

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

020

Фінансов ий результат від операційної діяльності

021

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

022

45.0

2.0

31.4

+29.4

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

45.0

2.0

31.4

+29.4

прибуток

023/1

45.0

2.0

31.4

+29.4

збиток

023/2

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами

24

13.5

0.6

9.42

+8.82

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

025

Розвиток виробництва:

026

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

026/1

Резервний фонд

027

Інші фонди (розшифрувати)

028

Залишок нерозподіленого прибутку

029

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:

030

податок на прибуток

030/1

акцизний збір

030/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

030/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

030/4

Інші податки (розшифрувати)

030/5

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

031

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

031/1

до бюджету

031/2

до державних цільових фондів

031/3

неустойки (штрафи, пені)

031/4

Внески до державних цільових фондів,

032

24.0

34.9

34.1

-0.8

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

033

18.8

25.5

27.3

+1.8

місцеві податки та збори

033/1

18.8

25.5

27.3

+1.8

інші платежі (розшифрувати)

033/2

Керівник підприємства __________________ Директор Заверуха В.В. (підпис)

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

Код рядка

Довідка:

факт відповідного періоду минулого року

Планові показники звітного періоду

Фактичні показники звітного періоду

Відхилення фактичних показників від планових

Матеріальні витрати

витрати на сировину й основні матеріали

001

1.0

+1.0

витрати на паливо та енергію

002

97.1

99.0

24.3

+74.7

Витрати на оплату праці

003

97.6

149.0

146.3

+2.7

Відрахування на соціальні заходи

004

24.0

34.9

34.1

+0.8

Амортизація

005

3.8

4.6

4.6

Інші операційні витрати

006

6.1

7.5

7.8

-0.3

Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)

007

228.6

296.0

217.1

+78.9

Довідково:

чисельність штатних працівників, осіб

008

6.0

6.0

6.0

Керівник підприємства Заверуха В.В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *