Додаток 2 аналіз фінплану за 1-ше півріччя 2019р.

Додаток 2

Аналіз виконання фінансового плану

КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка»

за 1-ше півріччя 2019 року.

тис.грн.

Код рядка

Довідка:

факт відповідного періоду минулого року

Планові показники звітного періоду

8

Фактичні показники звітного періоду

Відхилення фактичних показників від планових

Доходи

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

104,5

102,5

112,1

+9,6

податок на додану вартість

002

інші непрямі податки

003

Інші вирахування з доходу (розшифрування)

004

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

005

104,5

102,5

112,1

+9,6

Інші операційні доходи (оренда)

006

255,2

323,0

331,5

+8,5

Доход від участі в капіталі (розшифрування)

007

Інші фінансові доходи (дотація)

008

Інші доходи (відшкодування комун.послуг)

009

129,0

172,0

43,7

-128,3

Усього доходів

010

488,7

597,5

487,3

-110,2

-Витрати

Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

Адміністративні витрати,

у тому числі:

012

витрати, пов’язані з використанням

службових автомобілів

012/1

витрати на консалтингові послуги

012/2

витрати на страхові послуги

012/3

витрати на аудиторські послуги

012/4

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/5

Витрати на збут (розшифрування)

013

Інші операційні витрати (розшифрування)

014

463,1

590,5

429,2

+161,3

Фінансові витрати (розшифрування)

015

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

Інші витрати (розшифрування)

017

Податок на прибуток від звичайної діяльності

018

Усього витрати

019

463,1

590,5

429,2

+161,3

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

020

Фінансов ий результат від операційної діяльності

021

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

022

25,6

7.0

58,1

+51,1

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

25,6

7.0

58,1

+51,1

прибуток

023/1

25,6

7.0

58,1

+51,1

збиток

023/2

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами

24

7,7

2,1

17,4

+15,3

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

025

Розвиток виробництва:

026

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

026/1

Резервний фонд

027

Інші фонди (розшифрувати)

028

Залишок нерозподіленого прибутку

029

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:

030

податок на прибуток

030/1

акцизний збір

030/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

030/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

030/4

Інші податки (розшифрувати)

030/5

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

031

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

031/1

до бюджету

031/2

до державних цільових фондів

031/3

неустойки (штрафи, пені)

031/4

Внески до державних цільових фондів,

032

52,1

69,0

68,6

-0.4

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

033

41,0

50,9

54,7

+3,8

місцеві податки та збори

033/1

41,1

50,9

54,7

+3.8

інші платежі (розшифрувати)

033/2

Керівник підприємства __________________ Директор Заверуха В.В. (підпис)

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

Код рядка

Довідка:

факт відповідного періоду минулого року

Планові показники звітного періоду

Фактичні показники звітного періоду

Відхилення фактичних показників від планових

Матеріальні витрати

витрати на сировину й основні матеріали

001

0,9

3,0

+3.0

витрати на паливо та енергію

002

129,0

193,5

42,4

+151,1

Витрати на оплату праці

003

214,3

297,0

292,6

+4,4

Відрахування на соціальні заходи

004

52,1

69,0

68,6

+0.4

Амортизація

005

8,4

9,3

9,2

+0,1

Інші операційні витрати

006

58,4

18,7

16,4

+2,3

Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)

007

463,1

590,5

429,2

+161,3

Довідково:

чисельність штатних працівників, осіб

008

6.0

6.0

6.0

Керівник підприємства Заверуха В.В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *