Додаток 2 аналіз фінансового плану за 2018 рік

 

Додаток 2

Аналіз виконання фінансового плану

КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка»

за 2018 рік

тис.грн.

Код рядка

Довідка:

факт відповідного періоду минулого року

Планові показники звітного періоду

8

Фактичні показники звітного періоду

Відхилення фактичних показників від планових

Доходи

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

184,7

179,0

203,2

+24,2

податок на додану вартість

002

інші непрямі податки

003

Інші вирахування з доходу (розшифрування)

004

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

005

184,7

179,0

203,2

+24,2

Інші операційні доходи (оренда)

006

465,2

508,0

565,8

+57,8

Доход від участі в капіталі (розшифрування)

007

Інші фінансові доходи (дотація)

008

Інші доходи (відшкодування комун.послуг)

009

178,7

285,0

164,6

-120,4

Усього доходів

010

828,6

972,0

933,6

-38,4

-Витрати

Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

Адміністративні витрати,

у тому числі:

012

витрати, пов’язані з використанням

службових автомобілів

012/1

витрати на консалтингові послуги

012/2

витрати на страхові послуги

012/3

витрати на аудиторські послуги

012/4

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/5

Витрати на збут (розшифрування)

013

Інші операційні витрати (розшифрування)

014

813,4

960,0

915,3

-44,7

Фінансові витрати (розшифрування)

015

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

Інші витрати (розшифрування)

017

Податок на прибуток від звичайної діяльності

018

2,7

3,3

Усього витрати

019

816,1

960,0

918,6

-41,4

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

020

Фінансов ий результат від операційної діяльності

021

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

022

+12,5

+12,0

+15,0

+3,0

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

+12,5

+12,0

+15,0

+3,0

прибуток

023/1

+12,5

+12,0

+15,0

+3,0

збиток

023/2

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами

24

3,75

3,6

4,5

+0,9

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

025

Розвиток виробництва:

026

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

026/1

Резервний фонд

027

Інші фонди (розшифрувати)

028

Залишок нерозподіленого прибутку

029

24,0

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:

030

2,7

2,7

3,3

+0,6

податок на прибуток

030/1

2,7

2,7

3,3

+0,6

акцизний збір

030/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

030/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

030/4

Інші податки (розшифрувати)

030/5

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

031

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

031/1

до бюджету

031/2

до державних цільових фондів

031/3

неустойки (штрафи, пені)

031/4

Внески до державних цільових фондів,

032

92,4

105,0

121,9

+16,9

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

033

69,1

86,6

97,6

+11,0

місцеві податки та збори

033/1

69,1

86,6

97,6

+11,0

інші платежі (розшифрувати)

033/2

Керівник підприємства __________________ Директор Заверуха В.В. (підпис)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *